TOP 10 Clip Ảo Thuật Prank Ôm Gái Ảo Lòi... | by VƯƠNG SƠN LÂM [Tổng Hợp #3]

 • 1 lượt xem
 • 1 năm trước

Xem full series → http://bit.ly/BinhPhapTROLL (click vào nút +Lưu nhé!)
#Myfb → https://fb.me/VuongsonlamOfficial

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Bạn muốn sử dụng video của tôi, bạn phải copy nội dung sau để lên đầu trong mô tả video của bạn:

Video: TOP 10 Clip Ảo Thuật Prank Ôm Gái Ảo Lòi
Copyright © Vương Sơn Lâm
Video Link → https://youtu.be/foPjruwCsgk

[Thiếu 1 trong 3 điều khoản trên video reup sẽ bị xóa vĩnh viễn, quá 3 lần kênh của bạn sẽ bị block vĩnh hằng.]

--
VƯƠNG SƠN LÂM
☎ 0904663xxx (About YouTube)
✉ sonlamvuong102@gmail.com

Binh Pháp TROLL | Official Series Xem tất cả

Series hài đường phố, hài của đẳng cấp mới...
SUBSCRIBE (đăng ký) để đón xem Clip mới vào 12h trưa thứ 7 hàng tuần nhé ^^!

10:29

Vương Sơn Lâm - Troll thổi còi xe ô-tô dọa giật mình

Vuongsonlam Official

 • 6 lượt xem
 • 1 năm trước
Xem full series → http://bit.ly/BinhPhapTROLL (click vào nút +Lưu nhé!)
#Myfb → https://fb.me/VuongsonlamOfficial

Song: Venemy - Need You Now (feat. Danica)[NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Video Link: https://youtu.be/li_tpwcMEQQ
Download/Stream: http://ncs.io/NeedYouNowCr

Song: John Kenza - Wicked [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Video Link: https://youtu.be/oW3GwO3VCVo
Download/Stream: http://ncs.io/Wicked

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Bạn muốn sử dụng video của tôi, bạn phải copy nội dung sau để lên đầu trong mô tả video của bạn:

Video: Troll thổi còi xe ô-tô dọa giật mình
Copyright © Vương Sơn Lâm
Video Link → https://youtu.be/ehtJsfgaMrA

[Thiếu 1 trong 3 điều khoản trên video reup sẽ bị xóa vĩnh viễn, quá 3 lần kênh của bạn sẽ bị block vĩnh hằng.]

--
VƯƠNG SƠN LÂM
☎ 0904663xxx (About YouTube)
✉ sonlamvuong102@gmail.com

10:18

Vương Sơn Lâm - Troll cắt tóc người lạ, chạy sml... (luôn)

Vuongsonlam Official

 • 0 lượt xem
 • 1 năm trước
Xem full series → http://bit.ly/BinhPhapTROLL (click vào nút +Lưu nhé!)
#Myfb → https://fb.me/VuongsonlamOfficial

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Bạn muốn sử dụng video của tôi, bạn phải copy nội dung sau để lên đầu trong mô tả video của bạn:

Video: Troll cắt tóc người lạ
Copyright © Vương Sơn Lâm
Video Link → https://youtu.be/gDiKKPcIjwY

[Thiếu 1 trong 3 điều khoản trên video reup sẽ bị xóa vĩnh viễn, quá 3 lần kênh của bạn sẽ bị block vĩnh hằng.]

--
VƯƠNG SƠN LÂM
☎ 0904663xxx (About YouTube)
✉ sonlamvuong102@gmail.com

13:42

Vương Sơn Lâm - Khi yêu ngủ với bao nhiêu người là đủ?

Vuongsonlam Official

 • 36 lượt xem
 • 1 năm trước
Xem full series → http://bit.ly/BinhPhapTROLL (click vào nút +Lưu nhé!)
#Myfb → https://fb.me/VuongsonlamOfficial

Song: JPB - Up & Away [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Video Link: https://youtu.be/rbDBkehZi_4

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Bạn muốn sử dụng video của tôi, bạn phải copy nội dung sau để lên đầu trong mô tả video của bạn:

Video: Ngủ với bao nhiêu người là đủ?
Copyright © Vương Sơn Lâm
Video Link → https://youtu.be/JHZ-8AZ_OMo

[Thiếu 1 trong 3 điều khoản trên video reup sẽ bị xóa vĩnh viễn, quá 3 lần kênh của bạn sẽ bị block vĩnh hằng.]

--
VƯƠNG SƠN LÂM
☎ 0904663xxx (About YouTube)
✉ sonlamvuong102@gmail.com

14:16

Vương Sơn Lâm - Tiền và Người yêu em chọn cái nào?

Vuongsonlam Official

 • 0 lượt xem
 • 1 năm trước
Xem full series → http://bit.ly/BinhPhapTROLL (click vào nút +Lưu nhé!)
#Myfb → https://fb.me/VuongsonlamOfficial

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Bạn muốn sử dụng video của tôi, bạn phải copy nội dung sau để lên đầu trong mô tả video của bạn:

Video: HỎI TROLL Tiền và Người Yêu Chọn Cái Nào?
Copyright © Vương Sơn Lâm
Video Link → https://youtu.be/ULJH__qIfPI

[Thiếu 1 trong 3 điều khoản trên video reup sẽ bị xóa vĩnh viễn, quá 3 lần kênh của bạn sẽ bị block vĩnh hằng.]

--
VƯƠNG SƠN LÂM
☎ 0904663xxx (About YouTube)
✉ sonlamvuong102@gmail.com

10:20

Vương Sơn Lâm - Nằm giữa siêu thị la hét chơi game

Vuongsonlam Official

 • 1 lượt xem
 • 1 năm trước
Xem full series → http://bit.ly/BinhPhapTROLL (click vào nút +Lưu nhé!)
#Myfb → https://fb.me/VuongsonlamOfficial

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Bạn muốn sử dụng video của tôi, bạn phải copy nội dung sau để lên đầu trong mô tả video của bạn:

Video: NẰM GIỮA SIÊU THỊ LA HÉT CHƠI GAME EIGHT NOTE
Copyright © Vương Sơn Lâm
Video Link → https://youtu.be/QJMAbIApEL0

[Thiếu 1 trong 3 điều khoản trên video reup sẽ bị xóa vĩnh viễn, quá 3 lần kênh của bạn sẽ bị block vĩnh hằng.]

--
VƯƠNG SƠN LÂM
☎ 0904663xxx (About YouTube)
✉ sonlamvuong102@gmail.com

Hỏi TROLL | Official Series Xem tất cả

 • 13:42

  Vương Sơn Lâm - Khi yêu ngủ với bao nhiêu người là đủ?

  Vuongsonlam Official

  • 36 lượt xem
  • 1 năm trước
  Xem full series → http://bit.ly/BinhPhapTROLL (click vào nút +Lưu nhé!)
  #Myfb → https://fb.me/VuongsonlamOfficial

  Song: JPB - Up & Away [NCS Release]
  Music provided by NoCopyrightSounds.
  Video Link: https://youtu.be/rbDBkehZi_4

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  Bạn muốn sử dụng video của tôi, bạn phải copy nội dung sau để lên đầu trong mô tả video của bạn:

  Video: Ngủ với bao nhiêu người là đủ?
  Copyright © Vương Sơn Lâm
  Video Link → https://youtu.be/JHZ-8AZ_OMo

  [Thiếu 1 trong 3 điều khoản trên video reup sẽ bị xóa vĩnh viễn, quá 3 lần kênh của bạn sẽ bị block vĩnh hằng.]

  --
  VƯƠNG SƠN LÂM
  ☎ 0904663xxx (About YouTube)
  ✉ sonlamvuong102@gmail.com
 • 14:16

  Vương Sơn Lâm - Tiền và Người yêu em chọn cái nào?

  Vuongsonlam Official

  • 0 lượt xem
  • 1 năm trước
  Xem full series → http://bit.ly/BinhPhapTROLL (click vào nút +Lưu nhé!)
  #Myfb → https://fb.me/VuongsonlamOfficial

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  Bạn muốn sử dụng video của tôi, bạn phải copy nội dung sau để lên đầu trong mô tả video của bạn:

  Video: HỎI TROLL Tiền và Người Yêu Chọn Cái Nào?
  Copyright © Vương Sơn Lâm
  Video Link → https://youtu.be/ULJH__qIfPI

  [Thiếu 1 trong 3 điều khoản trên video reup sẽ bị xóa vĩnh viễn, quá 3 lần kênh của bạn sẽ bị block vĩnh hằng.]

  --
  VƯƠNG SƠN LÂM
  ☎ 0904663xxx (About YouTube)
  ✉ sonlamvuong102@gmail.com
 • 12:38

  Vương Sơn Lâm - Vếu To hay Nhỏ quan trọng hơn?

  Vuongsonlam Official

  • 2 lượt xem
  • 1 năm trước
  Xem full series → http://bit.ly/BinhPhapTROLL (click vào nút +Lưu nhé!)
  #Myfb → https://fb.me/VuongsonlamOfficial

  Song: JPB - Up & Away [NCS Release]
  Music provided by NoCopyrightSounds.
  Video Link: https://youtu.be/rbDBkehZi_4

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  Bạn muốn sử dụng video của tôi, bạn phải copy nội dung sau để lên đầu trong mô tả video của bạn:

  Video: HỎI GÁI XINH Vếu To hay Vếu Nhỏ quan trọng hơn?
  Copyright © Vương Sơn Lâm
  Video Link → https://youtu.be/4DO-DHQyLiE

  [Thiếu 1 trong 3 điều khoản trên video reup sẽ bị xóa vĩnh viễn, quá 3 lần kênh của bạn sẽ bị block vĩnh hằng.]

  --
  VƯƠNG SƠN LÂM
  ☎ 0904663xxx (About YouTube)
  ✉ sonlamvuong102@gmail.com
 • 07:19

  Vương Sơn Lâm - Cho khỉ ăn chuối

  Vuongsonlam Official

  • 3 lượt xem
  • 1 năm trước
  Xem full series → http://bit.ly/BinhPhapTROLL (click vào nút +Lưu nhé!)
  #Myfb → https://fb.me/VuongsonlamOfficial

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  Bạn muốn sử dụng video của tôi, bạn phải copy nội dung sau để lên đầu trong mô tả video của bạn:

  Video: CHO KHỈ ĂN CHUỐI
  Copyright © Vương Sơn Lâm
  Video Link → https://youtu.be/L344lTdbQYI

  [Thiếu 1 trong 3 điều khoản trên video reup sẽ bị xóa vĩnh viễn, quá 3 lần kênh của bạn sẽ bị block vĩnh hằng.]

  --
  VƯƠNG SƠN LÂM
  ☎ 0904663xxx (About YouTube)
  ✉ sonlamvuong102@gmail.com
 • 07:43

  Vương Sơn Lâm - Tấm cám chuyện éo thèm kể

  Vuongsonlam Official

  • 2 lượt xem
  • 1 năm trước
  Xem full series → http://bit.ly/BinhPhapTROLL (click vào nút +Lưu nhé!)
  #Myfb → https://fb.me/VuongsonlamOfficial

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  Bạn muốn sử dụng video của tôi, bạn phải copy nội dung sau để lên đầu trong mô tả video của bạn:

  Video: TẤM TROLL CÁM
  Copyright © Vương Sơn Lâm
  Video Link → https://youtu.be/CTyOzDmkIb4

  [Thiếu 1 trong 3 điều khoản trên video reup sẽ bị xóa vĩnh viễn, quá 3 lần kênh của bạn sẽ bị block vĩnh hằng.]

  --
  VƯƠNG SƠN LÂM
  ☎ 0904663xxx (About YouTube)
  ✉ sonlamvuong102@gmail.com
 • 06:35

  Vương Sơn Lâm - Tại sao con gái lại bị thâm đầu gối?

  Vuongsonlam Official

  • 0 lượt xem
  • 1 năm trước
  Xem full series → http://bit.ly/BinhPhapTROLL (click vào nút +Lưu nhé!)
  #Myfb → https://fb.me/VuongsonlamOfficial

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  Bạn muốn sử dụng video của tôi, bạn phải copy nội dung sau để lên đầu trong mô tả video của bạn:

  Video: (18+) SỰ TÍCH NÀNG THÂM ĐẦU GỐI
  Copyright © Vương Sơn Lâm
  Video Link → https://youtu.be/UC2TbZR8Rx8

  [Thiếu 1 trong 3 điều khoản trên video reup sẽ bị xóa vĩnh viễn, quá 3 lần kênh của bạn sẽ bị block vĩnh hằng.]

  --
  VƯƠNG SƠN LÂM
  ☎ 0904663xxx (About YouTube)
  ✉ sonlamvuong102@gmail.com
 • 06:28

  Vương Sơn Lâm - Đột kích WC nữ

  Vuongsonlam Official

  • 0 lượt xem
  • 1 năm trước
  Xem full series → http://bit.ly/BinhPhapTROLL (click vào nút +Lưu nhé!)
  #Myfb → https://fb.me/VuongsonlamOfficial

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  Bạn muốn sử dụng video của tôi, bạn phải copy nội dung sau để lên đầu trong mô tả video của bạn:

  Video: ĐỘT KÍCH WC NỮ
  Copyright © Vương Sơn Lâm
  Video Link → https://youtu.be/ASoFvgECtbI

  [Thiếu 1 trong 3 điều khoản trên video reup sẽ bị xóa vĩnh viễn, quá 3 lần kênh của bạn sẽ bị block vĩnh hằng.]

  --
  VƯƠNG SƠN LÂM
  ☎ 0904663xxx (About YouTube)
  ✉ sonlamvuong102@gmail.com
 • 08:32

  Vương Sơn Lâm - Đi troll gặp cs cơ động

  Vuongsonlam Official

  • 4 lượt xem
  • 1 năm trước
  Xem full series → http://bit.ly/BinhPhapTROLL (click vào nút +Lưu nhé!)
  #Myfb → https://fb.me/VuongsonlamOfficial

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  Bạn muốn sử dụng video của tôi, bạn phải copy nội dung sau để lên đầu trong mô tả video của bạn:

  Video: CHÚNG TA KHÔNG THUỘC VỀ NHAU
  Copyright © Vương Sơn Lâm
  Video Link → https://youtu.be/A6nS4Y5Cy3w

  [Thiếu 1 trong 3 điều khoản trên video reup sẽ bị xóa vĩnh viễn, quá 3 lần kênh của bạn sẽ bị block vĩnh hằng.]

  --
  VƯƠNG SƠN LÂM
  ☎ 0904663xxx (About YouTube)
  ✉ sonlamvuong102@gmail.com