02:08

Happy Birthday To Fc Lương Bích Hữu - 1.6.2018

Lương Bích Hữu 梁碧好 Official

HAPPY BIRTHDAY TO FC LƯƠNG BÍCH HỮU 🎉 1/6/2006 - 1/6/2018 "Từ khi nào chúng ta trao cho nhau những nụ cười và nước mắt, và từ đó gọi nhau là Đại Gia (một Đại Gia Đình) chưa bao giờ kết thúc" - Chị 7 Có Chị mới có FC và thanh xuân của FC là Chị!!! Sinh...
  • 0 lượt xem
  • 19 ngày trước