Chỉ còn mình anh II [Lam Trường 9PM Live]

  • 22 lượt xem
  • 16 ngày trước

06/07/2018 | Lam Trường 9PM Live tập 5- Chỉ còn mình anh ( Còn lại mình anh) Nhạc Ngoại Lời Việt: Lữ Liên Hòa âm: Nguyễn Hoàng Anh director TÙNG PHAN producer VŨ MINH TIÊN d.o.p VÕ THANH TIỀN live recording NGUYỄN HOÀNG ANH mixing and mastering M'Acoustic Studio piano HOÀNG NHÃ drum BẢO HIẾU bass THANH HIỀN ĐĂNG KHOA keyboard NGUYỄN TUAN l DUY KHƯƠNG sax THIÊN THÀNH cam op ĐÌNH HUY l KATO HÀ props NGUYỄN THANH TUẤN lighting YOUNG MEDIA assistant producer CINDY YUCA l QUỲNH TRÂN supporter VŨ MINH TRÍ I THANH DUY post production NGUYỄN KIÊM PHONG l TƯỜNG THUẬN photoshoot producer TUẤN NGUYỄN 5AM graphic designer PHAN HÙNG PHÁT makeup VY TRẦN stylist PANDA hair stylist TRUNG SALON costume Kenzo l PaceofSaint l Chuột Trắng lMas Man l Aman Fashion l H:Connect This is the Official Video Channel of singer Lam Truong Visit http://www.lamtruong.vn for more clips, pics and music

Đang tải