Biệt Đội X6 là một gameshow với sự tham gia của 6 nghệ sĩ (người nổi
tiếng). Họ sẽ chia làm 2 đội và cùng đối đầu với những thử thách BTC đưa ra.Song song với việc đó, các thành viên còn cần phải tìm được
"spy" (điệp viên) được BTC cài vào trong 6 người. "Điệp
viên" này sẽ nắm rõ những thử thách của chương trình và có nhiệm vụ
giúp đội anh chiến thắng, nhưng đồng thời cũng phải 'ẩn thân' được.Đội thua sẽ bị phạt, và 'điệp viên' nếu để phát hiện thân phận cũng sẽ
bị những hình phạt không-thể-nào-quên.

Đã tham gia 1 năm trước

0 lượt theo dõi