NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP - TẬP 9 - FULL HD

Biệt đội phong cách

 • 16 lượt xem
 • 10 tháng trước

Biệt Đội Phong Cách gồm 85 tập phát sóng vào khung giờ 19h55 hàng ngày trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam. Trong đó gồm 13 liveshow được truyền hình trực tiếp vào mỗi thứ ba hàng tuần. Liveshow mở màn của Biệt Đội Phong Cách sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 19h55 thứ ba, ngày 01/11/2016.

Biệt đội phong cách Xem tất cả

Chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm, đào tạo và phát triển các tài
năng trẻ trong lĩnh vực thời trang, stylist...
Khác với các cuộc thi cùng lĩnh vực,
Biệt Đội Phong Cách chú trọng tính sáng tạo phong cách thời trang. Mỗi một nhóm
gồm từ 3 thành viên, trong đó gồm stylist hoặc nhà thiết kế (là đội trưởng),
người mẫu, chuyên viên trang điểm, làm tóc. Mỗi tuần 12 nhóm sẽ cùng “set” đồ
riêng biệt.

Cầm trịch chương trình là những
gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang như các nhà thiết kế, nhà trang điểm, người mẫu, stylist, fashionista sẽ truyền cảm hứng sáng tạo không giới hạn cho các nhóm thí sinh. Chương
trình gồm 85 tập phát sóng lúc 19h55 hàng ngày trên VTV6.

 • 44:06

  NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP - TẬP 85 - FULL HD

  Biệt đội phong cách

  • 10 lượt xem
  • 7 tháng trước
  Biệt Đội Phong Cách gồm 85 tập phát sóng vào khung giờ 19h55 hàng ngày trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam. Trong đó gồm 13 liveshow được truyền hình trực tiếp vào mỗi thứ ba hàng tuần. Liveshow mở màn của Biệt Đội Phong Cách sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 19h55 thứ ba, ngày 01/11/2016.
 • 1:25:27

  NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP - CHUNG KẾT - FULL HD

  Biệt đội phong cách

  • 4 lượt xem
  • 7 tháng trước
  Biệt Đội Phong Cách gồm 85 tập phát sóng vào khung giờ 19h55 hàng ngày trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam. Trong đó gồm 13 liveshow được truyền hình trực tiếp vào mỗi thứ ba hàng tuần. Liveshow mở màn của Biệt Đội Phong Cách sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 19h55 thứ ba, ngày 01/11/2016.
 • 40:42

  NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP - TẬP 83 - FULL HD

  Biệt đội phong cách

  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước
  Biệt Đội Phong Cách gồm 85 tập phát sóng vào khung giờ 19h55 hàng ngày trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam. Trong đó gồm 13 liveshow được truyền hình trực tiếp vào mỗi thứ ba hàng tuần. Liveshow mở màn của Biệt Đội Phong Cách sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 19h55 thứ ba, ngày 01/11/2016.
 • 45:33

  NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP - TẬP 82 - FULL HD

  Biệt đội phong cách

  • 0 lượt xem
  • 7 tháng trước
  Biệt Đội Phong Cách gồm 85 tập phát sóng vào khung giờ 19h55 hàng ngày trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam. Trong đó gồm 13 liveshow được truyền hình trực tiếp vào mỗi thứ ba hàng tuần. Liveshow mở màn của Biệt Đội Phong Cách sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 19h55 thứ ba, ngày 01/11/2016.
 • 45:40

  NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP - TẬP 81 - FULL HD

  Biệt đội phong cách

  • 6 lượt xem
  • 7 tháng trước
  Biệt Đội Phong Cách gồm 85 tập phát sóng vào khung giờ 19h55 hàng ngày trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam. Trong đó gồm 13 liveshow được truyền hình trực tiếp vào mỗi thứ ba hàng tuần. Liveshow mở màn của Biệt Đội Phong Cách sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 19h55 thứ ba, ngày 01/11/2016.
 • 43:01

  NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP - TẬP 80 - FULL HD

  Biệt đội phong cách

  • 2 lượt xem
  • 7 tháng trước
  Biệt Đội Phong Cách gồm 85 tập phát sóng vào khung giờ 19h55 hàng ngày trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam. Trong đó gồm 13 liveshow được truyền hình trực tiếp vào mỗi thứ ba hàng tuần. Liveshow mở màn của Biệt Đội Phong Cách sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 19h55 thứ ba, ngày 01/11/2016.
 • 43:24

  NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP - TẬP 79 - FULL HD

  Biệt đội phong cách

  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước
  Biệt Đội Phong Cách gồm 85 tập phát sóng vào khung giờ 19h55 hàng ngày trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam. Trong đó gồm 13 liveshow được truyền hình trực tiếp vào mỗi thứ ba hàng tuần. Liveshow mở màn của Biệt Đội Phong Cách sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 19h55 thứ ba, ngày 01/11/2016.
 • 44:18

  NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP - TẬP 78 - FULL HD

  Biệt đội phong cách

  • 4 lượt xem
  • 7 tháng trước
  Biệt Đội Phong Cách gồm 85 tập phát sóng vào khung giờ 19h55 hàng ngày trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam. Trong đó gồm 13 liveshow được truyền hình trực tiếp vào mỗi thứ ba hàng tuần. Liveshow mở màn của Biệt Đội Phong Cách sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 19h55 thứ ba, ngày 01/11/2016.
 • 1:03:44

  NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP - LIVESHOW 11 - FULL HD

  Biệt đội phong cách

  • 5 lượt xem
  • 7 tháng trước
  Biệt Đội Phong Cách gồm 85 tập phát sóng vào khung giờ 19h55 hàng ngày trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam. Trong đó gồm 13 liveshow được truyền hình trực tiếp vào mỗi thứ ba hàng tuần. Liveshow mở màn của Biệt Đội Phong Cách sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 19h55 thứ ba, ngày 01/11/2016.
 • 45:52

  NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP - TẬP 76 - FULL HD

  Biệt đội phong cách

  • 4 lượt xem
  • 7 tháng trước
  Biệt Đội Phong Cách gồm 85 tập phát sóng vào khung giờ 19h55 hàng ngày trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam. Trong đó gồm 13 liveshow được truyền hình trực tiếp vào mỗi thứ ba hàng tuần. Liveshow mở màn của Biệt Đội Phong Cách sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 19h55 thứ ba, ngày 01/11/2016.
 • 46:38

  NÂNG TẦM ĐẲNG CẤP - TẬP 75 - FULL HD

  Biệt đội phong cách

  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước
  Biệt Đội Phong Cách gồm 85 tập phát sóng vào khung giờ 19h55 hàng ngày trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam. Trong đó gồm 13 liveshow được truyền hình trực tiếp vào mỗi thứ ba hàng tuần. Liveshow mở màn của Biệt Đội Phong Cách sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV6 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 19h55 thứ ba, ngày 01/11/2016.

Playlist mới cập nhật