Wynton Marsalis - When It's Sleepy Time Down South

246

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 04/03/2016

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Soulfood..

Trumpet, Wynton Marsalis
Alto Sax, Wes Anderson
Tenor Sax, Todd Williams
Piano, Marcus Roberts
Bass, Reginald Veal
Drums, Herlin Riley

Album: "ST Vol.2 Intimacy Calling" (1987,1990)

Xem thêm