Vance Joy - Saturday Sun (live At The Edge)

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 06/05/2018

Chuyên mục: Âm nhạc, Pop

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , ,

Vance Joy visits the Edge studios to chat with Adam and debut his brand new song "Saturday Sun" off his upcoming album "Nation of Two," available February ...
Đang tải