Tropic Harbour — Can't Pretend

5

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 07/01/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , ,

Can't Pretend” is a departure into a more downtempo electronic realm. The slow builds and atmosphere of the track play into the lyrical themes of self-discovery. It's about letting...

Xem thêm