Taylor Swift - …Ready for It? (BloodPop® Remix) (Audio)

344

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 08/12/2017

Chuyên mục: Âm nhạc

Get the highly-anticipated new album 'reputation' iTunes: http://taylor.lk/reputation-iT Target: http://taylor.lk/reputation-target Walmart: ...

Xem thêm