Solarstone - Seven Cities (Armin van Buuren Remix) HD

0

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 04/03/2016

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , ,

Solarstone - Seven Cities (Armin Van Buuren Remix) and NOT the Original Mix as it shows in the video.

This release is the 2010 Ministry of Sound UK version (the 2012 version is 8:20 minute long, has a slightly different sound and is released by Armada Music.

http://www.beatport.com/release/the-gallery-15-years-mixed-by-sander-van-doorn-tall-paul-and-gavyn-mytchel/240046

http://www.beatport.com/track/seven-cities-original-mix/1192609

Xem thêm