Shawn Mendes Handwritten (album)

0 lượt xem 3 video

Shawn Mendes: Handwritten (album 2015)

Thể loại: Âm nhạc

Kênh: ShawnMendesVEVO

Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước

03:51

Shawn Mendes - This Is What It Takes (audio)

ShawnMendesVEVO

Best of Shawn Mendes: https://goo.gl/kcEHK5 Subscribe here: https://goo.gl/aBcEw6 Music video by Shawn Mendes performing This Is What It Takes. (C) 2015 Island Records, a division of UMG Recordings, Inc.
  • 123 lượt xem
  • 3 năm trước

02:50

Shawn Mendes - Aftertaste (audio)

ShawnMendesVEVO

Best of Shawn Mendes: https://goo.gl/kcEHK5 Subscribe here: https://goo.gl/aBcEw6 Music video by Shawn Mendes performing Aftertaste. (C) 2015 Island Records, a division of UMG Recordings, Inc.
  • 0 lượt xem
  • 3 năm trước

03:46

Shawn Mendes - Kid In Love (audio)

ShawnMendesVEVO

Best of Shawn Mendes: https://goo.gl/kcEHK5 Subscribe here: https://goo.gl/aBcEw6 Music video by Shawn Mendes performing Kid In Love. (C) 2015 Island Records, a division of UMG Recordings, Inc.
  • 28 lượt xem
  • 3 năm trước