Say Yes - Loco (로꼬) & Punch (펀치) [HAN/ROM/ENG COLOR CODED LYRICS]

164

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 02/10/2016

Chuyên mục: Âm nhạc

purple: punch blue: loco - - - - - credits: han: melOn rom: klyrics eng trans: pop!gasa.

Xem thêm