Ruth B - Lost Boy (Official)

8

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 11/08/2016

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , ,

"Lost Boy" is taken from Ruth B's debut EP 'The Intro' available now!
Get it here: https://ruthb.lnk.to/TheIntroAY

Follow Ruth B
http://ruthbofficial.com
https://www.facebook.com/RuthBMusic
https://twitter.com/itsruthb
https://instagram.com/itsruthb
https://vine.co/itsruthb

Artist: Ruth B
Track: Lost Boy
Director: Emil Nava
Producers: MaryAnn Tanedo, Lanette Phillips
Exec Producer: Lanette Phillips
Production Company: Two Bridges Entertainment
Director of Photography: Isaac Bauman
Editor: Sean Fazende
Timing: 4:11

Xem thêm