Robosonic feat. STAG - WURD (Radio Edit) (Official)

6

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 11/08/2016

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , ,

Listen to the Armada Deep playlist on Spotify: http://bit.ly/Armada_DH-SP
Listen on Spotify: http://bit.ly/WORD_SP
Grab your copy on Beatport: http://bit.ly/WURD_BP
Subscribe to Armada Deep: http://bit.ly/SubscribeDeep

People have come to expect creative chaos from Robosonic, along with wild parties and plenty of bass-heavy music with a 4/4 heartbeat! 'WURD' is a melodic masterpiece that will instantly get stuck in your head from the first listen.

Xem thêm