Ritual - Josephine

46

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 04/03/2016

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , ,

Hear more from R I T U A L on Spoitfy: http://po.st/RitualSP | Apple Music: http://po.st/RITUALAM | iTunes: http://po.st/RITUALITU

Follow R I T U A L

Spotify: http://po.st/RitualSP
Facebook: http://po.st/RitualFB
Twitter: http://po.st/RitualTW
Instagram: http://po.st/RitualIG
YouTube: http://po.st/RitualYT

Music video by Ritual performing Josephine. (C) 2015 Island Records, a division of Universal Music Operations Limited

Xem thêm