Red Velvet 레드벨벳_Dumb Dumb_Music Video

129

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 11/03/2016

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

♬ Download on iTunes :
[Album] https://itunes.apple.com/album/the-red-the-1st-album/id1037732950
[M/V] https://itunes.apple.com/music-video/dumb-dumb/id1038380691

Red Velvet will be releasing their first full album "The Red" on Sept. 9th at midnight (KST)
The album will contain total of 10 tracks including the lead track "Dumb Dumb"
Check out the music video of Red Velvet's "Dumb Dumb" now!

♪ For more information
☞ smtown hompage : http://www.smtown.com
☞ smtown Red Velvet : http://redvelvet.smtown.com/
☞ facebook SMTOWN : http://www.facebook.com/smtown
☞ facebook Red Velvet : http://www.facebook.com/RedVelvet
☞ SMTOWN Official YouTube Channel : http://www.youtube.com/smtown
☞ Red Velvet Official YouTube Channel : http://www.youtube.com/redvelvet

♬ Red Velvet 레드벨벳_Dumb Dumb_Music Video ℗ S.M.Entertainment

Xem thêm