Red Garland Trio - 'Tis Autumn

0

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 14/03/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

RED GARLAND - piano PAUL CHAMBERS - bass ART TAYLOR - drums 1958.

Xem thêm