Monstar From St.319 - 'giữ Lấy Làm Gì' Dance Practice

0

lượt xem

Thêm vào
Chia sẻ

Ngày đăng: 16/06/2018

Chuyên mục: Âm nhạc , Nhạc Việt

CREDITS:

Executive Producer: AIDEN NGUYỄN
Choreographer: LÊ VINH - PHỤNG GÀ
Dancers: ST.319'S TRAINEES

Composer: GREY-D
Arranged by ĐOÀN MINH VŨ
Recording by LÊ MINH HIẾU
Mixing & Mastering by MINH ĐẠT NGUYỄN
Music Consultant: HỨA KIM TUYỀN

Project Supervisor: NGỌC PHẠM - THI THI - NAM VỊT
Director of Media Planning: VIỆT NỮ, HUYỀN CUTIE
Designer: TUẤN MAXX

☞ Facebook MONSTAR : http://www.facebook.com/monstarst319official
☞ ST.319 Official Instagram: monstar.st319

☞ For more Information : http://st319.vn
☞ Facebook ST.319 : http://www.facebook.com/st319dance
☞ ST.319 Official YouTube Channel :
http://www.youtube.com/st319entertainment
☞ ST.319 Official Soundcloud :
http://www.soundcloud.com/st319music | 16/06/2018
Đang tải