Mike Hawkins - Crocodile (Official Music Video)

0

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 13/03/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , ,

Stream more Armada Music hits here: https://WeArmada.lnk.to/PLYA
Listen or download: https://VAY022.lnk.to/CrocodileYA
Subscribe to Armada TV: http://bit.ly/SubscribeArmada

The sonic equivalent of an apex predator, Mike Hawkins’ ‘Crocodile’ is on a rampage. Aiming to crunch clubbers between its mighty kick-and-bass-structured jaws, this VAYPOR monster is soon to turn the club circuit into its personal hunting grounds. It’s coming to get you.

Connect with Armada Music
▶https://www.facebook.com/armadamusic
▶https://twitter.com/Armada
▶https://soundcloud.com/armadamusic

Xem thêm