Mickey Valen ft. Noe - Meet Me (Maliboux & UNKWN Remix)

0

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 07/01/2017

Chuyên mục: Âm nhạc

Subscribe Trap x Chill for more music: https://goo.gl/n90XX7
Click "SHOW MORE" for more info about the video.

- Support UNKWN :
https://soundcloud.com/itsunkwn
https://www.facebook.com/itsUNKWN/
https://twitter.com/itsmeunkwn

- Support Maliboux :
https://soundcloud.com/malibouxofficial
https://www.facebook.com/MalibouxOffi...
https://twitter.com/Maliboux

- Support Mickey Valen :
https://soundcloud.com/MickeyValen
https://www.facebook.com/mickeyvalen
https://twitter.com/mickeyvalenxy

- Support Noe :
https://soundcloud.com/ibynoe
https://www.facebook.com/ibynoemusic
https://twitter.com/_ibynoe

Typography by: Måns Grebäck
www.mansgreback.com

E-mail: trapxchill@hotmail.com

Xem thêm