Marshmello - Take It Back (Official Music Video)

34

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 19/01/2018

Chuyên mục: Âm nhạc , Editor's picks

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Get your NEW Mello™️ by Marshmello gear HERE ▶ http://shop.marshmellomusic.com

WATCH SILENCE MUSIC VIDEO ▶ https://youtu.be/Tx1sqYc3qas
WATCH BLOCKS MUSIC VIDEO ▶ https://youtu.be/5E4ZBSInqUU
WATCH YOU & ME MUSIC VIDEO ▶ https://youtu.be/fiusxyygqGk
WATCH FIND ME MUSIC VIDEO ▶ https://youtu.be/ymq1WdGUcw8
WATCH MOVING ON MUSIC VIDEO ▶ https://youtu.be/yU0tnrEk8H4
WATCH SUMMER MUSIC VIDEO ▶ https://youtu.be/2vMH8lITTCE
WATCH ALONE MUSIC VIDEO ▶ https://youtu.be/ALZHF5UqnU4
WATCH KEEP IT MELLO MUSIC VIDEO ▶ https://youtu.be/_J_VpmXAzqg

SUBSCRIBE HERE ▶ http://youtube.com/marshmellomusic?sub_confirmation=1

MARSHMELLO:
Spotify | http://spoti.fi/Marshmello
SoundCloud | http://soundcloud.com/marshmellomusic
Instagram | http://instagram.com/marshmellomusic
Twitter | http://twitter.com/marshmellomusic
Facebook | http://facebook.com/marshmellomusic
Merch | http://shop.marshmellomusic.com/

Agency: MGX Creative
Director: Daniel Burke
Creative Directors: Daniel Malikyar, Karam Gill
Senior Producer: Ryan Huffman
Producer: Andrew Chennisi
DP: Casey Stolberg
Production Designer: Clara Diez
Wardrobe: Maggie Clapis
Editor: Miles Cable
Colorist: Bryan Smaller
VFX: Kris Sundberg
Casting Director: Jake Van Zyll

#Marshmello
#Family
#TakeItBack
#Mellogang
#Holiday
Christmas 2017

Xem thêm