Marshmello - Summer (Official Music Video) with Lele Pons

19

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 10/01/2017

Chuyên mục: Âm nhạc

WATCH ALONE MUSIC VIDEO ▶ https://youtu.be/ALZHF5UqnU4

SUBSCRIBE HERE ▶ http://www.youtube.com/channel/UCEdvpU2pFRCVqU6yIPyTpMQ?sub_confirmation=1

MARSHMELLO:
Spotify | http://open.spotify.com/artist/64KEffDW9EtZ1y2vBYgq8T
SoundCloud | http://soundcloud.com/marshmellomusic
Instagram | http://instagram.com/marshmellomusic
Twitter | http://twitter.com/marshmellomusic
Facebook | http://facebook.com/marshmellomusic

LELE PONS:
YouTube | http://youtube.com/c/lelepons
Instagram | http://instagram.com/lelepons
Twitter | http://twitter.com/lelepons

Director: Daniel Burke
Creative Agency: 23FIFTN
Executive Producer: Daniel Malikyar
Producer: Karam Gill
DP: Casey Stolberg
Production Designer: Kendra Bradanini & Jake Collins
UPM: Jack Winter
Editor: Julian Conner & Alex Crosby
Colorist: Kinan Chabani

Xem thêm