Lucho Gatica "No me platiques más" (1956)

0

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 14/01/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , ,

Lucho Gatica canta "No me platiques más" en la película del mismo nombre "No me platiques más" (1956) la joven que le acompaña es Ana Bertha Lepe.

Xem thêm