Jinco & FURY - Farsight (feat. Holly Jade)

1

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 29/12/2016

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , ,

🔥 Download Link 🔥
↪︎https://LowlyPalace.lnk.to/far-sight
Trap Nation Apparel: https://nations.io

🔊 Trap Nation 🔊
●http://nations.io
●http://twitter.com/alltrapnation
●http://instagram.com/trapnation
●http://facebook.com/alltrapnation
●http://soundcloud.com/alltrapnation
●https://snapchat.com/add/trapnation
●https://open.spotify.com/user/alltrapnation
●musical.ly: trapnation

📪 Send us stuff! 📭
P.O. Box 341937
3751 Motor Ave.
Los Angeles, CA 90034

🎵 Jinco 🎵
●https://soundcloud.com/jincoofficial
●https://twitter.com/jincoofficial
●https://www.facebook.com/jincoofficial

🎵 FURY 🎵
●https://soundcloud.com/wearefury
●https://www.facebook.com/WeAreFuryMusic
●https://twitter.com/WeAreFuryMusic
●https://www.instagram.com/WeAreFuryMusic

✅ Copyright Free Music ✅
http://bit.ly/TNCopyrightFree

🚫 The music and the background in the following video are not free to use, if you'd like to use the music in this video, please contact the artist. 🚫

⚠️ These videos may cause people with photosensitive epilepsy to convulse in seizures. Viewer discretion is advised. ⚠️

Xem thêm