Jimmy Bo Horne - Spank (Special Disco Remix) 1979

0

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 13/03/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: ,

Jimmy "Bo" Horne is an American musician, singer, and recording artist. He enjoyed some success in the 1970s, recording dance-oriented songs and novelty tracks for such labels as Alston and...

Xem thêm