Frankie Ballard - Drinky Drink | Hear and Now | Country Now

0

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 14/03/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Frankie Ballard performs "Drinky Drink" in an exclusive live recording session at Blackbird Studios in Nashville Tennessee. Produced by Stokes Nielson. Get more Frankie Ballard here: http://www.fra...

Xem thêm