Everybody Dance by CHIC REMASTERED

77

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 23/05/2017

Chuyên mục: Âm nhạc

This is a remastering of Chic's "Everybody Dance" using Vinyl LP as the source media. I had uploaded this before a few months ago, but a little experimentation ...

Xem thêm