Elis Regina & Tom Jobim - "Aguas de Março" - 1974

1

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 23/09/2016

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , ,

Elis & Tom singing "Aguas de Março"

Xem thêm