Elbow - Golden Slumbers (John Lewis Advert 2017)

11

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 11/11/2017

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , ,

Golden Slumbers”, originally by The Beatles, and as heard on the 2017 John Lewis Christmas advert. Taken from elbow's new 'Best Of' collection, released ...

Xem thêm