CHRIS MINH DOKY - I skovens dybe stille ro (2011)

1

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 15/03/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , ,

It is the first time that I've seen Chris Minh Doky - live. I was expecting a brilliant bassist, but he is much better. What a feeling. - Chris Minh Doky. Bass - Jacob Christoffersen: piano...

Xem thêm