Calvin Logue - Warrior

0

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 14/03/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Calvin Logue unleashes the energy as he presents this two-track Warrior EP. Its title track is a hypnotizing trip, going deep into techno territory with long, winding soundscapes and cool synth...

Xem thêm