Bach “The Well Tempered Clavier II, No 23 BWV 892 ‘Fugue’” Glenn Gould, 1966 1971

2

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 01/06/2017

Chuyên mục: Âm nhạc

Xem thêm