Asabe & Sheena - All My Girls [Music Video] @asabeighile @sheenaonline

0

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 14/03/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

The female empowerment anthem of 2018 A collaboration between two London artists Asabe & Sheena, coming together on their project "Indo Me" Prod. by AUX & 3:20 Visuals by Hot Nerd Productions...

Xem thêm