Alexi Murdoch - Through The Dark ( full studio version )

34

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 03/03/2016

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , ,

The song from house MD in the full studio version !
enjoy =)

lyrics :

Someone reaching for me now
Through the dark, reaching for me now
Ooooh

Someone reaching for me now
Through the dark, reaching for me now

You need someone to hear you when you sigh
Someone to wipe away those tears you cry
Someone to hold you 'neath the darkened sky
Someone to love you more than I
Ooooh

I love you girl,
I love you more than I can say
I love you girl,
I love you more than I can say
Even with my heart in the way
Ooooh

Xem thêm