Alec Troniq and Gabriel Vitel - Mind Doodles

20

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 02/03/2016

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ:

Amazing track by Alec Troniq from Dresden, Germany, and Gabriel Vitel, taken from Alec Troniqs new EP Mind Mill, which can be downloaded here:

http://www.broque.de/label/en/release...

Picture taken in Geelong, Australia.

Xem thêm