2nd Performance - Street Corner Symphony - "Hey Soul Sister" - By Train

0

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 13/03/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , ,

This was one of their better performances. This type of song perfectly fits the tone of that guy's voice and i bet it would sound really good with instruments playing in it too lol. A-

Xem thêm