2017 New Year Mix | Trap Nation & Indie Nation

8

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 01/01/2017

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , ,

New Year, new music, new resolutions! Hope you all have had an amazing 2016; to start off 2017 on a good note I've teamed up with Indie Nation to put together a 2 hour mix of trap, future bass, and indie! Hope you all enjoy it.

🔊 Trap Nation 🔊
●http://nations.io
●http://twitter.com/alltrapnation
●http://instagram.com/trapnation
●http://facebook.com/alltrapnation
●http://soundcloud.com/alltrapnation
●https://snapchat.com/add/trapnation
●https://open.spotify.com/user/alltrapnation
●musical.ly: trapnation

🌲 Indie Nation🌲
●http://nations.io
●http://twitter.com/allindienation
●http://instagram.com/allindienation
●http://facebook.com/allindienation
●https://soundcloud.com/indie_nation
●https://snapchat.com/add/indienation

Xem thêm