16bit - Dinosaurs (Official Video)

0

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 19/10/2017

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , ,

Brand new video for 16bit 'Dinosaurs' released on August 29th on MTA Records. Directed & Animated by Kristofer Ström. Colonel Blimp & Blinkink. 16bit ...

Xem thêm