06. Christmas Wrapping (feat. Iggy Pop) - Kylie Minogue

1

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 11/01/2017

Chuyên mục: Âm nhạc

From Kylie Minogue's Christmas album, "Kylie Christmas". "Christmas Wrapping" (with Iggy Pop) Bah Hum.. but that's too strong! Cause it is my favorite holiday ...

Xem thêm