[ENG SUB + ROM + KOR] Beast (비스트) - Will You Be Alright? / 괜찮겠니

0

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 03/07/2017

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

NO COPYRIGHT INFRINGEMENT INTENDED

CREDITS
han - daum music
rom - kpoplyrics
trans - popgasa

SUBBED BY
sujuaddict3

*hope this doesn't get blocked T_T

Xem thêm