"Dear Theodosia" LIVE jazz version - Leslie Odom Jr at the McKittrick Hotel

0

lượt xem

Thêm vào

Bạn chưa đăng nhập?

Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng này nhé.

Đăng nhập
Chia sẻ

Ngày đăng: 14/03/2018

Chuyên mục: Âm nhạc

Thẻ: , , ,

please SUBSCRIBE to my channel!** Leslie tells the story of first seeing Hamilton, and then performed his signature song 'Dear Theodora' at the McKittrick Hotel -- a brilliant jazz arrangement.

Xem thêm